Oordeel 2013-47, arts, kanker, niet vragen oproepend

Patiënte, een vrouw van 70-80 jaar, leed aan de ziekte van Kahler en hartfalen. Haar lijden bestond onder meer uit pijn, forse vermoeidheid, bedlegerigheid, futloosheid en aftakeling. Vermoed werd dat patiënte een depressie had. Haar stemming verbeterde echter toen zij angstreducerende medicatie ging gebruiken en het euthanasietraject in gang werd gezet. Een psychiater oordeelde dat patiënte geen depressieve stoornis of angststoornis had.