Oordeel 2013-45, arts, kanker, niet vragen oproepend

Patiënt, een man van 70-80 jaar, had een gemetastaseerd mesothelioom. Zijn lijden bestond onder meer uit hevige vermoeidheid, pijn, benauwdheid, misselijkheid met braken, vermagering, bedlegerigheid en afhankelijkheid van zorg. Hij leed ook onder de uitzichtloosheid en zinloosheid van zijn situatie, het steeds minder kunnen en de angst dat hij steeds hogere doseringen medicatie zou moeten gebruiken met de nodige bijwerkingen.