Oordeel 2013-83, arts, dementie / alzheimer

Patiënt, een man van 80-90 jaar, werd zes jaar voor overlijden getroffen door een intracerebraal hematoom. Een jaar later werd Parkinsonisme geconstateerd en drie jaar later een dementieel beeld. Patiënt voelde dat hij de regie over zijn leven kwijt was en kampte met angst dat zijn toestand verder achteruit zou gaan. Hij wilde een toestand van wilsonbekwaamheid vóór zijn. Volgens een onafhankelijk psychiater waren er geen aanwijzingen voor psychiatrische symptomatologie en was patiënt wilsbekwaam ten aanzien van zijn euthanasieverzoek. Arts kon tot overtuiging komen dat sprake was van vrijwillig en weloverwogen verzoek en van uitzichtloos en ondraaglijk lijden.