Oordeel 2012-09, arts, dementie / alzheimer, vrijwillig en weloverwogen verzoek

Patiënte in een vergevorderd stadium van dementie. De arts heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat het lijden van patiënte ondraaglijk en uitzichtloos was en dat er voor de situatie waarin zij zich bevond geen redelijke andere oplossing was. De arts kon tot de overtuiging komen dat er sprake was van een vrijwillig en weloverwogen verzoek.