Oordeel 2012-08, arts, kanker, uitzichtloos en ondraaglijk lijden, niet gehandeld overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen

Patiënte met de ziekte van Huntington met dementie. De arts heeft niet voldoende aannemelijk gemaakt, dat zij tot de overtuiging kon komen dat het lijden voor patiënte ondraaglijk was en dat er geen redelijke andere oplossing was. Schriftelijke wilsverklaring was niet geactualiseerd, het verzoek was later niet opnieuw met de arts besproken, dossiervorming was gebrekkig; beroep op art. 2, lid 2 WTL niet van toepassing.