Oordeel 2012-63, psychiater, psychiatrisch

Patiënt is al sinds zijn adolescentie bekend met een bipolaire stoornis.
Negen jaar voor het overlijden wordt vastgesteld dat zijn stemmingsstoornissen
therapieresistent zijn. De arts, zelf psychiater, raadpleegt twee consulenten, beiden
psychiater. De arts kon tot overtuiging komen dat sprake was van ondraaglijk en
uitzichtloos lijden en een vrijwillig en weloverwogen verzoek.