Oordeel 2012-37, arts, kanker, consultatie

Arts had zakelijke relatie met consulent. Arts had moeite gedaan om een andere, onafhankelijke consulent te zoeken, maar was daar, ook door tijdsdruk, niet in geslaagd. Arts had wellicht op situatie kunnen anticiperen, maar heeft uiteindelijk gekozen voor minst slechte oplossing die toen nog mogelijk was. Aan consultatievereiste voldaan.