Oordeel 2012-32, arts, kanker, onafhankelijke arts geraadpleegd, niet gehandeld overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen

SCEN-arts kent weliswaar patiënt niet, maar neemt regelmatig waar in de praktijk van de arts en is niet onafhankelijk vanwege een persoonlijke en financiële relatie met de arts.