Oordeel 2013-91, arts, kanker, zorgvuldigheidseisen algemeen, niet overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen

De arts kan zich niet onttrekken aan een uitgebreide en gemotiveerde beantwoording van vragen in het modelverslag met een beroep op een geheimhoudingsafspraak met de patiënt en een beroep op zijn beroepsgeheim. Evenmin kan de arts volstaan met een enkel citaat uit en een algemene verwijzing naar het verslag van de consulent.