Oordeel 2013-107, arts, kanker, medisch zorgvuldige uitvoering, niet gehandeld overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen

Levensbeëindiging op verzoek uitgevoerd door toediening 20 mg midazolam en 30 mg Pavulon. Gebruik van midazolam als coma-inductor werd in op dat moment geldende Standaard Euthanatica 2007 afgeraden, net als thans in KNMG/KNMP Richtlijn Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding van augustus 2012. Bij midazolam bestaat het risico dat patiënt iets merkt van werking van spierverslapper. Arts zag af van gebruik aanbevolen middel thiopental, omdat hij hier een slechte ervaring mee had. Nu thiopental wel beschikbaar was en de situatie waarvoor de arts bang was zich niet voordeed, was er echter geen reden om een ander middel te gebruiken. Levensbeëindiging op verzoek niet medisch zorgvuldig uitgevoerd, ondanks dat arts op juiste wijze diepte van coma heeft gecheckt.