Oordeel 2015-93, huisarts, kanker, vrijwillig en weloverwogen verzoek, niet vragen oproepend

Patiënt, een man van 60-70 jaar, had een glioblastoma multiforma, waarvoor hij een operatieve behandeling onderging. Na de ingreep was sprake van een hemiparalyse rechts en een afasie. Patiënt, die altijd een energieke man was geweest, leed onder meer onder ernstige pijn en zijn toenemende afhankelijkheid en ontluistering. Praten ging moeilijk en frustreerde patiënt. De arts en de consulent hebben zich beiden op verschillende wijzen vergewist van de intentie van patiënt. Zo gebruikte de consulent bijvoorbeeld beeldvorming en ondervragingstechniek.