Oordeel 2014-76, arts, pychiatrisch, vrijwillig en weloverwogen verzoek

Bij patiënt, een man van 60-70 jaar, werd meer dan dertig jaar geleden de diagnose schizofrenie van het paranoïde type gesteld. De schizofrenie ging gepaard met chronische psychose en toenemende desintegratie. Patiënt werd uitgebreid behandeld. Patiënt vroeg de arts, psychiater, om euthanasie. De voor een second opinion geraadpleegde onafhankelijk psychiater twijfelde niet aan de wilsbekwaamheid van patiënt ten aanzien van zijn verzoek, maar stelde dat er mogelijk nog curatieve behandelopties voorhanden waren. Patiënt wees deze opties af en na bespreking in het behandelteam kwam de arts tot de conclusie dat deze opties geen reële behandelalternatieven waren. De arts consulteerde een medisch specialist/SCEN-arts, die concludeerde dat er geen redelijke behandelalternatieven voorhanden waren en dat aan de zorgvuldigheidseisen was voldaan.