Oordeel 2014-75, arts, psychiatrisch, voorlichting aan de patiënt

Bij patiënte, een vrouw van 60-70 jaar, die al tientallen jaren kampte met verschillende klachten van haar spieren, klachten van zwakte en pijnklachten, werd ruim een maand voor het overlijden een zeer ernstige somatisatiestoornis vastgesteld. Patiënte was door de jaren heen door zeer veel specialisten gezien in verband met haar lichamelijke klachten. Toen de diagnose werd gesteld waren er geen therapeutische opties meer. De arts, zelf geen psychiater, heeft contact gehad met de huisarts en de behandelend specialisten van patiënte en heeft advies ingewonnen bij een psychiater. Deze psychiater verwees patiënte naar een behandelcentrum van psychosomatiek, waar de diagnose werd gesteld en tevens werd vastgesteld dat de aandoening onbehandelbaar was. De arts consulteerde een huisarts/SCEN-arts, die concludeerde dat aan de zorgvuldigheidseisen was voldaan.