Oordeel 2014-58, arts, kanker, consultatie

Houdbaarheidstermijn van het consultatieverslag is over het algemeen niet langer dan enkele weken, waarna er opnieuw contact dient te worden opgenomen met de (doorgaans dezelfde) consulent. Een exacte houdbaarheidstermijn kan niet worden aangegeven, omdat een en ander casus-afhankelijk is. Er kan na het verstrijken van enkele weken telefonisch met de consulent worden overlegd of een tweede bezoek aan patiënt noodzakelijk is. Gezien de ernst van het ziektebeeld heeft de arts ondanks het feit dat twee maanden na de consultatie een consulent niet meer een schriftelijke, inhoudelijke inschatting van de situatie van patiënte heeft gegeven, toch zorgvuldig gehandeld.