Oordeel 2013-55, arts, kanker, psychiatrisch, vrijwillig en weloverwogen verzoek

Patiënte, een vrouw van 60-70 jaar, had een uitgebreid gemetastaseerd carcinoïd van het ileum en leed onder meer onder oedeem, cachexie en benauwdheid. Zij was ook bekend met schizofrenie die zich uitte in benadelingswanen. Arts geeft commissie desgevraagd een schriftelijke toelichting op deze ziekte en de psychotische associaties van patiënte in relatie tot het euthanasieverzoek. Volgens arts was patiënte de laatste weken van haar leven zonder wanen en totaal compos mentis. Consulent vond aanvankelijk het euthanasieverzoek niet consistent, maar was na telefonisch contact met arts uiteindelijk wel overtuigd van de consistentie. Arts kon tot overtuiging komen dat sprake was van vrijwillig en weloverwogen verzoek.