Oordeel 2013-32, arts, psychiatrisch

Patiënt, 60-70 jaar, is al tientallen jaren bekend met schizofrenie, chronisch alcoholmisbruik en tabaksverslaving. Hij wordt diverse malen opgenomen in psychiatrische ziekenhuizen, waar tevergeefs wordt getracht hem van zijn alcoholverslaving af te krijgen. Patiënt onderneemt meerdere tentamen suïcidii. Door langdurig neurolepticagebruik lijdt hij aan parkinsonisme. Ook is sprake van COPD en hartfalen. Zijn gezondheidstoestand gaat steeds verder achteruit en hij vraagt om euthanasie. Arts, huisarts, raadpleegt de behandelend psychiater en deze stelt vast dat de vraag om euthanasie weloverwogen is en dat er geen sprake is van psychiatrische contra-indicaties voor euthanasie. De consulent, onafhankelijk huisarts/SCEN-arts, oordeelt dat aan de wettelijke zorgvuldigheidseisen is voldaan.