Oordeel 2013-14, arts, psychiatrisch

Bij patiënte, 60-70 jaar, is al ruim veertig jaar sprake van ernstige angststoornissen en depressies. Zij wordt hiervoor uitgebreid behandeld. Patiënte wordt ouder en er doen zich enkele ingrijpende gebeurtenissen in haar leven voor. Haar klachten worden onbeheersbaar. Zij vraagt om euthanasie. De arts, haar huisarts, raadpleegt als consulent een onafhankelijke huisarts, tevens SCEN-arts. Op advies van de consulent raadpleegt de arts een onafhankelijk psychiater. De psychiater oordeelt dat er geen sprake is van een cognitieve stoornis of van een stoornis in het oordeelvermogen, dat patiënte in psychiatrische zin niet behandelbaar is en dat er geen belemmering is om haar euthanasieverzoek in te willigen. De consulent bezoekt patiënte voor een tweede keer. Ondersteund door de rapportage van de psychiater komt de consulent tot de conclusie dat aan de zorgvuldigheidseisen is voldaan.