Oordeel 2013-10, arts, psychiatrisch

Patiënt, 60-70 jaar, heeft sinds dertig jaar een bipolaire stoornis met obsessieve dwanggedachten. Patiënt ondergaat hiervoor vele behandelingen. Twee jaar voor het overlijden wordt hij opgenomen in verband met suïcidaliteit. Een ECT-behandeling breekt patiënt af omdat hij last blijft houden van dwangbeelden en-gedachten. Patiënt verzoekt om euthanasie. Arts, zelf psychiater, vraagt een second opinion van een onafhankelijk psychiater. Deze meent dat het lijden nog niet uitzichtloos is en twijfelt aan de wilsbekwaamheid van patiënt. De arts deelt deze mening niet. Arts raadpleegt als consulent een onafhankelijk huisarts/SCEN-arts, die oordeelt dat aan de wettelijke zorgvuldigheidseisen is voldaan.