Oordeel 2004-01, huisarts, kanker, vrijwillig en weloverwogen verzoek, uitzichtloos en ondraaglijk lijden

Bij patiënt werd een jaar voor het overlijden een groot anaplastisch astrocytoom links met doorgroei in de basale ganglia geconstateerd. Vanaf twee weken voor het overlijden werd patiënt volkomen bedlegerig na het doormaken van enkele langdurige epileptische insulten.