Oordeel 2017-62, huisarts, combinatie van aandoeningen, uitzichtloos en ondraaglijk lijden

Patiënte leed sinds twee jaar voor het overlijden aan COPD Gold IV. Zij was tevens bekend met hartfalen, nierfunctiestoornissen, arthritis en recidiverende anemieën.