Oordeel 2015-67, medisch specialist, hart- en vaataandoeningen, vrijwillig en weloverwogen verzoek, uitzichtloos en ondraaglijk lijden

Patiënt, een man van 60-70 jaar, maakte kort voor het overlijden een cerebraal vasculair accident (CVA) door. Als gevolg daarvan ontstond het zogenaamde “locked-in-syndroom”. Patiënt kon alleen nog zijn ogen bewegen en openen en sluiten. Hij kon niet meer praten, slikken of hoesten. Hij was volledig bij bewustzijn en compos mentis. Communicatie was mogelijk door het stellen van gesloten vragen, waarop patiënt antwoordde met oogbewegingen, en door het gebruik van een letterbord.