Oordeel 2014-57, arts, hart- en vaataandoeningen, consultatie

Hoewel twee geraadpleegde SCEN-artsen van mening waren dat het lijden niet uitzichtloos was, heeft de arts toch de levensbeëindiging uitgevoerd. De arts, verbonden aan de Stichting Levenseindekliniek, had patiënt, die een bijzondere karakterstructuur had, zeer frequent bezocht. De arts schakelde ook een deskundige op het gebied van ondraaglijk lijden in die van mening was dat het lijden voor patiënt uitzichtloos en ondraaglijk was. Het verslag van deze deskundige, de uitgebreide schriftelijke verslaglegging van de arts en zijn mondelinge toelichting hebben de commissie ervan overtuigd dat de arts, ondanks de negatieve adviezen van de consulenten, tot de overtuiging kon komen dat het lijden voor deze patiënt uitzichtloos en ondraaglijk was.