Hoe is de euthanasiewet eraan toe, Volkskrant

Door Sander van Walsum - De euthanasiepraktijk beweegt zich naar ‘de randen van de wet’. In de Tweede Kamer buigen deskundigen zich vandaag over de vraag: bepaalt de rechter of de politiek hoeveel ruimte er is voor ‘moeilijke gevallen’?

De Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (WTL) – in de wandeling vaak euthanasiewet genoemd – voldoet aan de verwachtingen die de wetgever er bij de totstandkoming, in 2002, van had. Dat althans concludeerde de commissie die de derde evaluatie van de WTL heeft uitgevoerd.
Vandaag belegt de Tweede Kamer een zogenoemde rondetafelbijeenkomst met ‘externe deskundigen’ om de evaluatie te bespreken. Daarbij zal onder andere gesproken worden over de vraag hoe het komt dat het aantal euthanasiegevallen sinds 2002 aanhoudend is gestegen. Over de ruimte die de WTL biedt voor euthanasie bij mensen met dementie en mensen met een ‘stapeling van ouderdomsaandoeningen’. En ook over het  functioneren van de vijf regionale toetsingscommissies (RTE’s) die elk euthanasiegeval toetsen aan de wet.
RTE-voorzitter Jacob Kohnstamm (67), naar eigen zeggen ‘een typische staatsrechtman’, heeft daar zelf uiteraard ook ideeën over.

Lees het hele artikel