Over de commissie

De regionale toetsingscommissies zijn bevoegd om een melding van euthanasie of hulp bij zelfdoding van een arts te toetsen. De plaats van overlijden door euthanasie of hulp bij zelfdoding bepaalt welke commissie de euthanasiemelding toetst. De toetsingscommissies zijn onafhankelijk in hun oordeelsvorming over het handelen van de arts bij euthanasie en hulp bij zelfdoding.

Samenstelling en leden

Elke commissie bestaat uit een arts, een ethicus en een jurist (voorzitter) en hun plaatsvervangers. Zij beoordelen of de arts, die de euthanasie uitvoerde of de hulp bij zelfdoding verleende, zich heeft gehouden aan de wettelijke zorgvuldigheidseisen. Een commissie wordt ondersteund door een secretaris (een jurist). De secretaris heeft in de vergadering een adviserende stem.

Regio 1: Groningen, Friesland, Drenthe en BES-eilanden 

Voorzitter
De heer mr. A. Kors
Mevrouw mr. E.B. Schaafsma-van Campen
De heer mr. M.J.A. Duker
Mevrouw mr. M. Moussault

Arts
Mevrouw drs. H.C. Tjeerdsma
De heer drs. R.N. van Wandelen
De heer drs. H.G.J. Hanegraaf
De heer drs. H.P. van den Berg

Ethicus
De heer dr. H.J. Olsman
De heer drs. K.J.E.  Jordens
Mevrouw dr. M.J.E.H. Smits

Regio 2: Overijssel, Gelderland, Utrecht en Flevoland

Voorzitter
De heer mr. C.W.M. Verberne
Mevrouw mr. M.J. de Groot
De heer mr. J.P.M. Schwillens

Arts
Mevrouw drs. T.W. Broersma
De heer drs. F.W. Rozendaal
De heer drs. P.H.N.M. Kampschöer
Mevrouw dr. M.A.M. Tonino

Ethicus
De heer drs. T. Willemse
Mevrouw dr. M.A. Brouwer
Mevrouw dr. M.C. Snijdewind
Mevrouw drs. M.M.S. Moors

Regio 3: Noord-Holland

Voorzitter
De heer mr. J. Recourt
De heer mr. M.J. Diemer
Mevrouw mr. dr. W. Kieboom

Arts
Mevrouw drs. M.E. Scheele
De heer drs. T.C.M. van Nordennen
Mevrouw drs. B.J. Vis-Janssens de Varebeke
Mevrouw drs. B.A. Geurts

Ethicus
Mevrouw drs. M. Ottens
Mevrouw drs. M.J. Burger MSc.
Mevrouw dr. E.C.A. Asscher

​​​​​​​Regio 4: Zuid-Holland en Zeeland

Voorzitter
De heer mr. W.B.M. Tomesen
De heer mr. P.N. van Regteren Altena
Mevrouw mr. C.M. van der Bas
De heer mr. A.M.L. Jansen

Arts
Mevrouw drs. G.J. de Klerk
De heer drs. B.H. Röling
Mevrouw drs. E. van Maanen
Mevrouw drs. M.A. de Meij

Ethicus
De heer drs. T. van Iersel
Mevrouw drs. L.A. Schrijver
Mevrouw dr. M.J. Siebelink

Regio 5: Noord-Brabant en Limburg

Voorzitter
Mevrouw mr. A.T. Bol
Mevrouw mr. A.K. van Steenhoven-Andela
De heer mr. W.P. Rijksen
De heer prof.mr. J. Legemaate

Arts
De heer drs. H.W.D. Uijthof
Mevrouw drs. W. te Water
Mevrouw dr. A.J.M. Groot

Ethicus
Mevrouw drs. H.M. Anicieta - Maanen
Mevrouw dr. I.D. Hartog
Mevrouw dr. R. Pronk
De heer dr. M. Scholten

Geheimhoudingsplicht

De leden en plaatsvervangend leden van de commissie hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht ten aanzien van de gegevens waarover zij bij de taakuitvoering de beschikking krijgen. Tenzij een wettelijk voorschrift hen verplicht tot mededeling of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit (bijvoorbeeld nadere inlichtingen verstrekken aan de officier van justitie).

Voor de medewerkers van het secretariaat geldt een afgeleide geheimhoudingsplicht: deze wordt afgeleid van de geheimhoudingsplicht van de leden die zij ondersteunen. De geheimhoudingsplicht van de medewerkers van het secretariaat ligt tevens verankerd in het feit dat zij ambtenaar zijn en de eed of belofte die zij in dat kader hebben afgelegd.

Medewerking bij congressen

Op verzoek verlenen de toetsingscommissies medewerking aan congressen, symposia en de opleiding voor consulent van Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland (SCEN). Daarnaast kunnen de toetsingscommissies een bijdrage leveren aan de publicatie van diverse artikelen in medische, ethische en juridische literatuur. U vult hiervoor het contactformulier in.