Vandaag twee NVO's gepubliceerd

2022-054

Patiënte woonde op de BES-eilanden waar geen SCEN-arts als consulent aanwezig was. De arts raadpleegde een onafhankelijke arts ter consultatie.

2022-055

Patiënte leed ondraaglijk op grond van een lymfoplasmacytair lymfoom. Dit is een zeldzaam lymfoom waarbij er teveel rijpe B-lymfocyten in het beenmerg, de lever en milt zitten die uitgroeien tot plasmacellen die een enorme hoeveelheid afwijkend IgM-eiwit aanmaken, ook wel de ziekte van Waldenström genoemd.