Combinatie van somatische en psychiatrische aandoeningen

Het komt regelmatig voor dat de lijdensdruk van de patiënt vooral door somatische aandoeningen wordt veroorzaakt, maar de patiënt daarnaast psychische problemen heeft.

Die problemen kunnen ook bijdragen aan de door de patiënt ervaren lijdensdruk. Net als bij patiënten met een psychiatrische aandoening zullen de arts en de consulent in deze gevallen nadrukkelijk moeten overwegen of de psychiatrische problematiek van de patiënt de vrijwilligheid of de weloverwogenheid van zijn verzoek mogelijk in de weg staat. Als de consulent geen psychiater is, kan het ook in een dergelijk geval nodig zijn een psychiater om advies te vragen.

De behoedzaamheid betreft vooral de zorgvuldigheidseisen inzake:

Oordelen

2020-09
Bij patiënte was sprake van een persoonlijkheidsstoornis met borderline en theatrale trekken en een depressieve stoornis. Daarbij was er sprake van uitgebreide somatische problematiek, die door de aard van de stoornis, met vertraging is vastgesteld door somatici. Inmiddels was patiënte verstrikt geraakt in haar beleving van de lichamelijke klachten. De arts heeft zich uitgebreid laten voorlichten door verschillende artsen en heeft op diverse manieren gereflecteerd op de complexe situatie van patiënte. De arts werd in haar oordeel – dat sprake was van een vrijwillig en weloverwogen verzoek, uitzichtloos lijden en geen redelijke andere oplossing - bevestigd door de geraadpleegde onafhankelijke psychiater en de consulent.

2020-17
Hoogbejaarde patiënte die op latere leeftijd een gegeneraliseerde angststoornis met depressieve klachten ontwikkelde bij haar parkinsonisme, eveneens ontstaan op latere leeftijd. Patiënte was behandeld zowel voor haar psychiatrisch beeld, alsook voor haar parkinsonisme.