Nieuwe oordelen geplaatst

Oordelen 2018-42 en 2018-84 zijn nieuw op de site

2018-42 - niet voldaan aan de zorgvuldigheidseisen
Geen onafhankelijke psychiater geraadpleegd,  mondelinge toelichting arts en schriftelijke toelichting consulent

2018-84 - voldaan aan de zorgvuldigheidseisen
Kort euthanasietraject wegens acute verslechtering bij patiënte