Voorlichting aan de patiënt

De arts moet de patiënt hebben voorgelicht over de situatie waarin deze zich bevond en over zijn vooruitzichten.

De toetsingscommissies beoordelen of de arts of andere behandelende artsen de patiënt hebben voorgelicht over de ziekte, de vooruitzichten en op welke manier  dat is gebeurd. Voor een weloverwogen verzoek van de patiënt is het noodzakelijk dat hij een volledig inzicht heeft in zijn ziekte, de gestelde diagnoses, prognoses en behandelmogelijkheden. Het is de verantwoordelijkheid van de arts dat de patiënt volledig is geïnformeerd.