Oordeel 2017-53, huisarts, aandoening van het zenuwstelsel, vrijwillig en weloverwogen verzoek, uitzichtloos en ondraaglijk lijden

Patiënt was sinds anderhalf jaar voor het overlijden bekend met ALS. Patiënt maakte een week voor het overlijden zijn verzoek tot euthanasie ten overstaan van de arts kenbaar met gebruik van een letterkaart, knikken en duim opsteken.