Oordeel 2017-79, specialist ouderengeneeskunde, combinatie van aandoeningen, geen redelijke andere oplossing, uitzichtloos en ondraaglijk lijden

De arts heeft niet tot de overtuiging kunnen komen dat andere oplossingen om het lijden weg te nemen ontbraken en het lijden daarmee uitzichtloos was