Oordeel 2017-73, huisarts, kanker, niet gehandeld overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen

Euthanasie bij patiënte met een verlaagd bewustzijn waarbij een schriftelijke wilsverklaring ontbreekt en de ondraaglijkheid van het lijden niet is komen vast te staan