Oordeel 2017-07, specialist ouderengeneeskunde, combinatie van aandoeningen, uitzichtloos en ondraaglijk lijden

Zowel de arts als de consulent hadden er moeite mee de ondraaglijkheid van het lijden vast te stellen, met name vanwege de persoonlijkheid van patiƫnte. Hun beider overwegingen laten zien hoe lastig de afwegingen kunnen zijn en hoe ze uiteindelijk toch tot de conclusie kwamen dat er sprake was van ondraaglijk lijden.