Oordeel 2016-74, specialist ouderengeneeskunde, kanker, uitzichtloos en ondraaglijk lijden

Interpretatie/concretisering van de norm met betrekking tot de ondraaglijkheid en uitzichtloosheid van het lijden, met name in het licht van de persoonlijkheid van patiënt

Aandachtspunt: persoonlijkheid patiënt speelt bovengemiddelde rol in beleving ondraaglijkheid