Oordeel 2016-21, specialist ouderengeneeskunde, aandoeningen van het zenuwstelsel, niet gehandeld overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen

Patiënt, een man tussen 50 en 60 jaar, leed aan M. Parkinson. Volgens de behandelend specialisten was ook sprake van een onvoldoende behandelde, psychische component, waarvoor patiënt al uitgebreid was behandeld met psychotherapie en tweemaal met DBS. Patiënt ervoer alleen maar een toename van de klachten; hij wilde geen verdere interventies meer. Zowel de behandelend psychiater als de neuroloog zagen nog mogelijkheden om het psychische lijden te verlichten. De arts had de adviezen van de neuroloog en psychiater niet zonder meer naast zich neer mogen leggen. Arts had niet tot de overtuiging kunnen komen dat sprake was van uitzichtloos lijden en evenmin dat andere redelijke oplossingen ontbraken.