Oordeel 2017-26, huisarts, psychiatrische aandoeningen, vrijwillig en weloverwogen verzoek, onafhankelijke arts geraadpleegd

Het belang van het raadplegen van een onafhankelijke psychiater wanneer het lijden (in overwegende mate) wordt veroorzaakt door een psychiatrische aandoening. Extra behoedzaamheid moet worden betracht.