Oordeel 2017-14, huisarts, dementie, vrijwillig en weloverwogen verzoek

Geraadpleegde specialist ouderengeneeskunde en ouderenpsychiater waren het oneens over wilsbekwaamheid van patiƫnte. Arts kon voldoende onderbouwen waarom hij het oordeel van de ouderenpsychiater zwaarder liet wegen.