Oordeel 2017-85, arts, kanker, uitzichtloos en ondraaglijk lijden, vrijwillig en weloverwogen verzoek

Uitzichtloos en ondraaglijk lijden bij een patiënt die kampte met een gemetastaseerd carcinoom. Patiënt had niet de Nederlandse nationaliteit, maar was al vele jaren werkzaam in Nederland. Een Nederlandse huisarts die aan patiënt palliatieve zorg verleende, kon om emotionele redenen geen euthanasie toepassen. Patiënt wendde zich tot de SLK.