Oordeel 84, huisarts, aandoening van het zenuwstelsel, uitzichtloos en ondraaglijk lijden, vrijwillig en weloverwogen verzoek

Uitzichtloos en ondraaglijk lijden bij een patiënt die kampte met een snel progressieve aandoening. Patiënt was woonachtig in het buitenland, had de Nederlandse nationaliteit en was naar Nederland teruggekomen om euthanasie te kunnen krijgen.