Oordeel 2017-42, psychiater, psychiatrische aandoening, uitzichtloos en ondraaglijk lijden

Onafhankelijke psychiater beoordeelde dat er nog behandelmogelijkheden waren maar gelet op de voorgeschiedenis van patiënt waren deze niet reëel