Oordeel 2017-68, huisarts, kanker, onafhankelijke arts geraadpleegd, vrijwillig en weloverwogen verzoek

De eerste maal bezocht de consulent patiënt ongeveer twee maanden voor de levensbeëindiging. Er was sprake van een vroegtijdige consultatie in verband met de dreiging dat de hersenmetastasen in de nabije toekomst communicatie onmogelijk zouden maken.