Oordeel 2017-67, huisarts, kanker, onafhankelijke arts geraadpleegd, vrijwillig en weloverwogen verzoek, uitzichtloos en ondraaglijk lijden

De arts raadpleegde tweemaal dezelfde consulent. De eerste maal (een vroegtijdige consultatie) kwam de consulent tot de conclusie dat nog niet aan de zorgvuldigheidseisen was voldaan. De tweede maal was wel aan de zorgvuldigheidseisen voldaan.