Oordeel 2017-55, huisarts, aandoening van het zenuwstelsel, vrijwillig en weloverwogen verzoek, uitzichtloos en ondraaglijk lijden

Bij patiënt werd een half jaar voor het overlijden ALS vastgesteld. Patiënt communiceerde door middel van korte zinnen, waardoor hij zijn euthanasieverzoek kon toelichten.