Oordeel 2017-54, huisarts, aandoening van het zenuwstelsel, vrijwillig en weloverwogen verzoek, uitzichtloos en ondraaglijk lijden

Patiënte was sinds drie jaar voor het overlijden bekend met ALS. De consulent constateerde dat patiënte, ondanks dat zij niet meer kon spreken, goed in staat was haar euthanasiewens kenbaar te maken en te onderbouwen via een spraakcomputer en hoofdgebaren.