Oordeel 2017-52, huisarts, aandoening aan het zenuwstelsel, uitzichtloos en ondraaglijk lijden, onafhankelijke arts geraadpleegd

De eigen huisarts van patiënte heeft de arts drieënhalve week voor het overlijden verzocht om de behandeling over te nemen wegens persoonlijke omstandigheden. Er was tevens sprake van een vroegtijdige consultatie.