Oordeel 2017-51, huisarts, kanker, vrijwillig en weloverwogen verzoek

Bij patiënt werd een jaar voor het overlijden een mesothelioom vastgesteld. Patiënt wees behandeling gemotiveerd af.