Oordeel 2017-50, huisarts, kanker, uitzichtloos en ondraaglijk lijden

Bij patiënt werd anderhalf jaar voor het overlijden een coloncarcinoom met levermetastasen vastgesteld. Een half jaar voor het overlijden werd verdere tumorprogressie geconstateerd.