Oordeel 2017-48, huisarts, kanker, vrijwillig en weloverwogen verzoek

Ongeveer tweeënhalve week voor het overlijden heeft patiënte de nieuwe huisarts om daadwerkelijke uitvoering van de levensbeëindiging verzocht. Zes dagen voor het overlijden heeft patiënte de waarnemer van de huisarts gevraagd om daadwerkelijke uitvoering van de levensbeëindiging, omdat wachten op de terugkomst van de huisarts voor haar te lang was.