Oordeel 2017-47, huisarts, aandoening van het zenuwstelsel, onafhankelijke arts geraadpleegd

Er was sprake van een vroegtijdige consultatie. De consulent kwam tot de conclusie dat er nog geen sprake was van een concrete wens tot euthanasie. Bij het tweede bezoek kon de consulent concluderen dat aan de zorgvuldigheidseisen was voldaan.