Oordeel 2017-44, huisarts, kanker, uitzichtloos en ondraaglijk lijden

Bij patiënt werd ruim twintig jaar voor het overlijden een prostaatcarcinoom vastgesteld. In de laatste maand voor het overlijden bleek sprake van een progressief ziektebeeld waardoor zijn toestand snel verslechterde.