Oordeel 2017-36, huisarts, kanker, niet gehandeld overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen

Toediening spierverslapper terwijl patiënt, na subcutaan gelopen toediening van coma-inductor, nog volledig bij bewustzijn was